Covid-19

De dheasca srianta COVID-19 níl muid in ann turais threoraithe a ofráil ag an bhomaite. Mar sin, tá ath-samhlú déanta ar an turas agus ofráilimd turas féin-treoraithe NÍOS LEITHNE agus FEABHSAITHE, le déantáin nach raibh ar taispeántas roimhe agus scéalta nár insíodh riamh, chomh maith le spás taispeántais úr do pháistí.

 

Tá TÁILLÍ ÍSLÍTHE againn don eispéireas chuairteora i 2020.

Beidh ár dtreoraithe ar lámh le ceisteanna a fhreagairt.

 

Cloígh le scaradh sóisialta le bhur dtoil.

Beidh míle fáilte romhaibh uilig.

Amannta Oscailte:

7 lá sa tseachtain, 10.30rn – 5.30in

 

Praghasanna:

€4 aosach / €10 teaghlach (2+2)

Páistí faoi 5 bliana d’aois saor in aisce.

 

Scroll to Top