Fánaid

Leithinis Fhánada

Is leithinis a thosaíonn tuairim is 25 ciliméadar ó Leitir Ceanainn í Fánaid ar chósta thoir Dhún na nGall. Ar an taobh thoir, trasna ó Loch Súilí, tá leithinis dhrámata Inis Eoghain ar a bhfuil Cionn Mhálanna ag a ceann tíre. Sa taobh thiar, trasna ón Mhaoil Rua, tá leithinis ghalánta Ros Goill atá nasctha le Fánaid ag droichead Anraí Bléine ón bhliain 2009.

Is ceantar tuaithe é Fánaid, áit gurb é feirmeoireacht an príomhfhoinse fostaíochta go traidisiúnta. Ar feadh mórán blianta bhí tionscal rathúil de chairéalacht eibhir ar siúl ann, agus tchífidh tú samplaí galánta d’eibhear Fhánada le linn duit a bheith ag siúl ar na cnoic nó ar mhórán dár gcuid tránna. Go dtí an lá inniu fosta, tá pobal beag iascaireachta i bhFánaid.

Tiocfaidh tú trasna ar mhórán buaicphointí i rith do chuairte ar Fhánaid. Gabh suas an bóthar ag Cnoc Colbha (ar do chois nó sa ghluaistéan) faoi choinne ceann de na radharcanna is deise i bhFánaid – Bá Bhaile Mhic an Stocaire, trá ar thug an Observer an dara ceann is deise sa domhan uirthi. Tabhair cuairt ar an ché i bPort an tSalainn agus déan rud beag léimneach ón ché, bíodh greim le hithe agat nó ól pionta sa Stores Bar de dhéanamh an tsean-stíl. Déan turas iascaireachta a chairtfhostú nó gabh ar thuras cadhcáil le treoraí chun taiscealadh a dhéanamh ar na Seacht nÁirsí atá folaithe le fad cósta thoir Fhánada. Gabh go dtí Cnoc na Boirne le radharcanna a fháil i bhfad uait. Agus, ar ndóigh, pleanáil do chuairt ar Theach Solais Fhánada.

waran
waran
smacap_Bright

Gaeltacht Fhánada

Tá páirt d’Fhánaid ina Gaeltacht aitheanta agus tá Teach Solais Fhánada le fáil sa cheantar seo. Tá pobalghrúpa áitiúil, ar a dtugtar Gaeltacht Bheo Fhánada, tiomanta lena chinntiú gurb í an Ghaeilge teanga bheo an réigiúin agus is é Teach Solais Fhánada an t-ionad aitheanta do sheirbhísí teanga sa cheantar. Sa bhliain 2015, bhain Gaeltacht Bheo Fhánada dámhachtain náisiúinta Tús Áite dá gcuid oibre ag cur an teanga Ghaeilge chun cinn anseo.

Tá go leor de Gaeltachtaí na hÉireann i gceantracha tuaithe, áit a bhfuil titim sa daonra ar cheann de mhórán dúshláin atá os comhair an teanga. Tá meath na Gaeilge ina scéal fada casta. D’fhulaing sí de bharr coilíniú, eisimirce agus imirce ón tuath go dtí na bailte móra. Táthar ag déanamh iarrachtaí ollmhóra anois chun a chinntiú go dtugtar meas agus tacaíocht don Ghaeilge in Éirinn. Is páirt shainiúil dár gcultúr í.  ‘Tír gan teanga, tír gan anam’. Táimid bródúil as a bheith inár bpáirt de Ghaeltacht Fhánada agus tá súil againn go mbainfidh tú sult as a bheith ag éisteacht lenár dteanga le linn do chuairte. Tá lúchair orainn a bheith ag déanamh gnó agus ag ofráil turais ‘As Gaeilge’. Labhair Gaeilge linn!

knockalla-donegal-fanad-lighthouse

Réidh le Fánaid a thaiscéaladh?

Réidh le cuairt a thabhairt ORAINN?

Covid-19 Update

We are now open! The visitor centre will be open on Saturdays and Sundays in May 2021 and we will publish our full summer schedule shortly. Once again, due to COVID restrictions we will be offering grounds only tickets in May, followed by self-guided tours of grounds and indoor spaces from June. Accommodation will be open again from the beginning of June. For queries, contact info@fanadlighthouse.com

Scroll to Top