Oifigeach Margaíochta

 

     Marketing Officer required for Fanad Lighthouse.  Fluent Irish essential.

 

Tá post mar Oifigeach Margaíochta, a mhairfidh suas le dhá bhliain, á thairiscint ag Forbairt Fhánada CTR, d’iarrthóirí a bhfuil líofacht sa nGaeilge acu.. Beidh an té a cheapfar lonnaithe ag Teach Solais Chionn Fhánada i dtuaisceart Dhún na nGall.

Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal sa mhargaíocht le taithí 3 bliana ag plé le cúrsaí margaíochta agus spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt na hearnála Turasóireachta a roghnófar.

Ní mór d’iarrthóirí ardchaighdeán i scríobh agus i labhairt na Gaeilge a bheith acu chomh maith le hardscileanna cumarsáide agus taithí ag plé leis na meáin sóisialta.

Íocfar liúntas circa €28,000 sa mbliain ag brath ar thaithí leis an té a cheapfar.

Cur Síos Poist:  https://www.dropbox.com/s/egmj2r7wt1kneuq/CSP%20Oifigeach%20Marga%C3%ADochta.docx?dl=0

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae, roimh 5.i.n. Dé hAoine, 15 Meitheamh 2018 chuig: eimear@fanadlighthouse.com

Tá tacaíocht chun an post seo á chruthú á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach I ngréasán foghlama de thograí stráitéiseachta turasóireachta sa nGaeltacht.