Taiscéal i bhFánaid

Is leithinis le seoda folaithe í Fánaid, bealach nach mbíonn mórán siúil air. Dá fhaideacht a fhanann tú, beidh níos mó ama agat le teacht trasna ar roinnt dár gcuid rúin nach bhfuil ar eolas ag mórán!

Le cuidiú leat do sheal anseo a phleanáil agus sult a bhaint as, tá cúpla smaoineadh curtha le chéile againn le tú a chur ag obair agus faobhar a chur ar do ghoile.

  • TRÁNNA

  • ÁIRSE MHÓR PHOLLAIDE

  • CLUB GAILF PHORT AN tSALAINN

  • RIAN GAIRDÍNÍ DHÚN NA nGALL

  • SIÚLÓIDÍ

  • IASCAIREACHT / TURAIS PHLÉISIÚRTHA

  • CADHCÁIL / CAITHEAMH AIMSIRE ALLAMUIGH

  • SNÁMH FIÁIN

  • SURFÁIL / SUP

  • FÉILTE

dav

Tránna

I dtús báire, tá mórán tránna galánta gainimh i bhFánaid. Fiú sa tsamhradh, tig leat tú féin a bheith ar thrá leat féin – mar sin faigh aer folláin farraige, faigh na buicéid agus na spádaí agus imigh leat go dtí an trá!

Trá an Bhardaigh le taobh Bóthar Cósta Chnoc Colbha go díreach thar barr. Tiomáin chuig áit follasaithe ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin chun radharc iontach a fháil ar an trá fhada, fhairsing, órga seo ag Bhaile Mhic an Stocaire. Thug an Observer moladh don trá seo mar an dara trá iomráiteach a ba dheise sa domhan.

Tá dhá thrá álainn ag Bá Bhaile Thiarnáin gan eatarthu ach lomán beag creagach. Tig leat an dá cheann acu a shiúl go furast. Tugtar ‘Cladach Din’ ar an chladach thiar agus ‘An Cladach Bán’ ar an cheann thoir. Tá sé furast go leor a thuiscint cén dóigh a bhfuair An Cladach Bán a ainm – sin ár gcósta bristeacha agus go minic títhear bristeacha móra ag suaitheadh isteach.

Tá trá ghainimh bheag ag Cé Phort an tSalainn a bhfuil dúil mhór ag páistí inti. Is breá le páistí de gach aois a bheith ag léimnigh isteach san fharraige anseo agus d’fhéadfá uair nó dhó a chaitheamh ag dul thart an na locháin uisce agus ag taiscéaladh na pluaiseanna beaga atá in aice leis an trá. Tá siopa, tábhairne agus bialann ag an ché chomh maith.

Grianghraf le Úna McGrory

ÁIRSE MHÓR PHOLLAIDE

Is í an ‘Áirse Mhór’, mar a thugtar uirthi go háitiúil, an áirse cloch is mó in Éirinn. Léiríonn sé go soiléir cumhacht na farraige. Tá sí suite cúpla míle soir ó Theach Solais Fhánada.

Tá pleananna ar siúl anois lena chinntiú go mbeidh cuairteoirí in ann rochtain a fháil ar an Áirse Mhór agus tá carrchlós mar chuid den phlean.

 

CLUB GAILF PHORT AN tSALAINN

Tá galfchúrsa dumhcha 18 poll i bPort an tSalainn, ceann de háiteanna is deise sa domhan le cluiche gailf a imirt. Tá galf a imirt anseo i bPort an tSalainn ó na 1880í. San am i láthair, tá sé ar cheann de na 25 cúrsa is fearr in Éirinn, sin de réir an Golf Digest, agus bíonn líon mór Comórtaisí Oscailte ann gach bliain. Bíodh greim le hithe agat nó ól deoch i ndiaidh do chluiche fhad is atá tú ag baint suilt as radharc na trá.

RIAN GAIRDÍNÍ DHÚN NA nGALL

Gairdíní Ghrianfort

Gan dabht ar bith, is ceann de chuid seoda folaithe Fhánada atá i nGrianfort. Sa bhliain 2019, ba é a bhain Dámhachtain Fiúntais Rian Gairdíní Dhún na nGall. Tá an teach agus an gairdín na céadta bliain d’aois, agus tá cóiriú dochreidte de chrainn, toir agus blátha ann, gan trácht ar an gharraí daingean glasraí agus crainn torthaí. Tá ródaidéandran, caiméilia, asáilia ansin maraon le siúlóidí galánta coillte le saghasanna dúchasacha agus coimhthíocha.

Teagmhálaí: Paddy Perry, +35387 7574823

SIÚLÓIDÍ

Tá cuid mhór siúlóidí ar thalamh réidh i  bhFánaid. Cuireann gach cabhsa tíre deis ar fáil chun siúlóid a ghlacadh agus na radharcanna áille agus ciúnas na leithinse a thaiscéaladh. Gabh ag spaisteoireacht ar cheann de na tránna nó thart ar na lochanna deasa.

Faigh Tobar Cholm Cille (An Turas) idir Port an tSalainn agus an Dumhaigh Bhig. Téigh ar shiúlóid san aer úr suas Cnoc na Boirne go dtí go bhfaighidh tú cuid de na radharcanna is fearr i bhFánaid nó dreapaigh suas go barr Cnoc Colbha agus cuartaigh na Locha Dubha.

San fhómhar, an séasúr ceobránach agus torthúlacht shéimh, tig leat dul ag tóraíocht na fálta sceach agus taobh na mbóithre ar mhaithe le sméara dubha, airní agus collchnónna a fháil agus taitneamh a bhaint as an taispeántas galánta de deora Dé agus feileastram dearg.

Siúl bealach cósta Cnoc Colbha agus bí ag coimheád amach faoi choinne Tobar Pha, an Dún Napóilean agus chaoraí an chnoic! Ar an bhealach go Gleann Bhairr thig leat siúl suas go dtí grató sléibhe Turas na Croise.

Grianghraf le Úna McGrory

SIÚLÓIDÍ FHÁNADA DHÚN NA nGALL

Más maith leat cuid de na siúlóidí as bealach a fháil, cuireann Mary Doherty, treoraí le seantaithí, ó Siúlódí Fhánada Dhún na nGall, ar fáil siúlóidí treoraithe go dtí roinnt de na háiteanna is áille i bhFánaid. Is as Fánaid ó dhúchas í Mary agus tá á heolas ar an cheantar áitiúil thar barr. Feabhsóidh  á díograis chun siúil agus á grá dár leithinis álainn do thuras anseo agus fágfaidh sé cuimhní geala agat. Gheobhaidh tú í ar Facebook ag Siúlóidí Fhánada Dhún na nGall.

+35387 6228425

SIÚIL & LABHAIR DHÚN NA nGALL

Eagraíonn Seán Mullan, ó Siúil & Labhair Dhún na nGall, turais siúlóidí a mhaireann deireadh seachtaine nó a mhaireann seachtain iomlán, le siúlóidí a théann ó éascaí go measartha-deacair. Tabharfaidh turais Sheáin tú go dtí ‘ardchríocha agus cinntíre Tuaisceart Dhún na nGall’, ag clúídach páirteanna galánta d’Fhánaid agus máguaird, macasamhail Páirc Foraise an Ardaidh, sléibhte an Earagail agus na Mucaise, Corrán Binne, Gleann Bheatha agus Doire.

Tá saibhreas eolais ag Seán ar réigiún Thuaisceart Dhún na nGall, ar a stair, a fhásra agua a ainmhithe.

‘Bhí sé cosúil le turas draíochtúil domsa. Tig liom a rá go fírinneach go bhfuil “Siúil agus Labhair” in Éirinn le Seán maith don chroí, don chorp agus don anam – agus tá sin mar a bheadh leigheas do gach uile dhuine. Go fíordeimhin!!!'

‘Tá sé deacair rud amháin a phiocadh amach agus a rá go raibh sé sin speisialta de thairbhe go raibh sé go léir fíormhaith. Ach ba é do chomhluadar ab fhearr den iomlán. Bhí dúil mhór againn as do stíl réchúiseach agus an t-eolas go léir agus an stair a thug tú dúinn maraon leis na rudaí agus na háiteanna a thaispeáin tú dúinn.’

https://www.walktalkdonegal.com

IASCAIREACHT / TURAIS PHLÉISIÚRTHA

Cén fáth nach bhfostaíonn tú turas iascaireachta ar cairt agus gabháil an lae a cheangal le rud beag fámaireachta? Tá Loch Súilí iontach maith chun iasc a cheapadh, leithéidí tope, roc, trosc, cadóg agus leathóg. Gabh suas an cósta agus fiosraigh na Seacht nÁirse, sraith uaimheanna farraige ar an taobh ó thuaidh de Phort an tSalainn. Nó gabh ó dheas le hamharc ar bhád iascaireachta a chuaigh go tóin poill ag bun na mbeanna faoi bhóthar cósta Chnoc Colbha. Gabh thart le Teach Solais Fhánada faoi choinne radharcanna galánta a fháil ar an teach solais ón fharraige agus tar ar ais ar thaobh Inis Eoghain den tSúilí le trá An Líonán agus Dún Riabhach a fheiceáil.

Tá bád ar cíos ar fáil ó Deep Blue Watersports ag Cé Phort an tSalainn. www.seafishingdonegal.com

CADHCÁIL / CAITHEAMH AIMSIRE ALLAMUIGH

Tabhair scairt do Hugh ó Eco Atlantic Adventures chun turas cadhcáil a chur in áirithint. Déan taiscéaladh ar Loch Súilí, ar An Mhaoil Rua agus ar an Atlantach le treoraí a bhfuil taithí aige agus tabhair cuairt ar áiteanna nach dtig leat a dhul iontu ach amháin le cadhc. Fiú is féidir leat lapadáil a dhéanamh ag éirí gréine nó le solas na gealaí. Chomh maith le sin, cuireann Hugh ar fáil cúrsaí cóstóireachta, treodóireachta agus ailleadóireachta.

www.ecoatlanticadventures.com

SNÁMH FIÁIN

Tapaigh an Atlantach Fhiáin agus gabh isteach sna farraigí fionnuair sailte ar leithinis Fhánada. Tá mórán dár gcuid tránna slán sábháilte faoi choinne snámh. Tá brat gorm deimhnithe agus seirbhís gharda tarthála ag Bá Bhaile Mhic Stocaire i rith míonna an tsamhraidh. Mothóidh tú beocht ionat féin i ndiaidh bheith ag snámh ansin, agus d’fhéadfadh an trá iomlán a bheith agat duit féin!

Grianghraf le Úna McGrory

SURFÁIL / SUP

Ofrálann Scoil Surfála Adventure One ceachtanna surfála ó Bhá Bhaile Thiarnáin i bhFánaid agus clársheoltóireacht ó chóstaí Ráth Maoláin atá níos ciúine. Tugann na daoine áitiúla ‘An Cladach Bán’ ar Bhá Bhaile Thiarnáin agus níl deacracht ar bith le feiceáil cén fáth – tá tonnta móra ag teacht isteach agus deiseanna surfála iontacha. Eispéireas spreagúil in uisce gléghlan ar cheann dár dtránna áillne.

www.adventureone.net

FÉILTE

Bíonn féilte áitiúla i bhFánaid gach bliain. I mí na Bealtaine, cuireann Teach Solais Fhánada tús leis an tseasúr le Féile ‘Shine a Light on Summer’ i gcomhar le Tithe Solais Mhóra na hEireann. I mí Bhealtaine, meallann Seó an tSeanré i gCeathrú Chaol cuairteoirí ó chian agus ó chóngar, agus bíonn Féile Fhánada ann ag tús mí Lúnasa. Lena chois sin, bíonn féilte samhraidh sna Dúnaibh, i gCarraig Airt, i Ráth Maoláin agus i Ráth Mealtain. Coinnigh do shúil ar an leathanach ‘Imeachtaí’ do na sonraí.

Réidh le cuairt a thabhairt orainn?

Covid-19 Update

We are now open! The visitor centre will be open on Saturdays and Sundays in May 2021 and we will publish our full summer schedule shortly. Once again, due to COVID restrictions we will be offering grounds only tickets in May, followed by self-guided tours of grounds and indoor spaces from June. Accommodation will be open again from the beginning of June. For queries, contact info@fanadlighthouse.com

Scroll to Top