Timpeallacht

Tá Cionn Fhánada suite i gceantar SAC (Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta), SPA (Limistéar faoi Chosaint Speisialta) agus pNHA (Limistéar Oidhreacht Nádúrtha molta) agus tá réimse leathan flóra agus fána le fáil ann.

Má tá an t-ádh leat chífidh tú céiticigh, mar shampla droimeiteach, droimeiteach beag, cráin dhubh, deilf muc mhara.

Tá neart éanlaith mhara, éin chladaigh agus éin chréiche le feiceáil anseo, chomh maith le speicis i mbaol cosúil leis an traonach, lena ghlaoch saintréitheach. Coinnigh súil amach do na héin seo a leanas ag an teach solais agus an cósta máguaird - canóg bhán, gainéad, cailleach dhubh, seaga, éan aille, crosán, saidhbhéar, canóg, faoileán, roilleach, luathrán, breacóg, feadóg chladaigh, crotach, lóma rua, lóma mór, gealóg shneachta, lacha lochlannach, lacha earrfhada, gé ghlas, pocaire gaoithe, clamhán, seabhac seilge, meirliún.

animal-3034431_1920-1024x683

Is féidir rón glas agus rón beag a fheiceáil timpeall chósta Fhánada. Tá madra uisce, laghairt agus giorria Éireannach le fáil sa cheantar fosta.

Tá beatha le fáil fud fad an chladaigh. Is maith le cuid de mhuintir Fhánada fós dul sa tóir ar fheamainn ar nós duileasc, sleabhac agus carraigín, chomh maith le gugáin le n-ithe. Más féidir leat, gabh ag taiscéaladh sna locháin carraige nó ar an trá - bí ag faire amach do chuán mara, crosóg mhara, bundún leice, scian mhara, diúilicíní, bairnigh agus b'fhéidir fiú sparán na caillí mairbhe. 

Speiceas i bhFócas

Gainéad

Is éan mór suaithinseach é an gainéad - bán le dubh ar imeall a sciathán agus cloigeann buí. Bíonn na cinn óga donn le bánbhreac. Is iascairí den scoth iad agus tá an-chlú orthu don bhealach a thumbhumaíonn siad isteach go hingearach san fharraige ó airdí na spéire - a leithéid de radharc. Caitheann gainéid cuid mhaith dá saol ar mhuir agus is féidir leo dul i bhfad i gcéin ag cuardadh bídh - ní mórán é dóibh  dul 200km le bia a fháil dá ngainéid óga! Tógann sé 4 bliana sula bhfuil gainéad fásta,  agus go hiontasach, is féidir leo maireachtáil ar feadh 35 bhliain.

Is speicis faoi bhaol ó phlaisteach san fharraige iad na gainéid - téann siad sa tóir ar aon rud gléineach agus is féidir leo tumbhuamáil díreach isteach i bplaisteach seachas scoil éisc. Is féidir nach mbeidh siad in ann éalú, nó fiú is féidir leo é a ithe trí thimpist. Rinneadh staidéar ar an ábhar agus fuaireadh go raibh plaisteach go forleathan i neadacha gainéid san Atlantach Thuaidh, seachas feamainn a úsáideann siad de ghnáth. Seo ceann de na príomh-fáthanna nach bhfuil plaisteach aon-uaire in úsáid againn ag Teach Solais Fhánada. Níl aon sop plaisteach, níl aon mhála plaisteach, níl aon bhuidéal plaisteach!

cape-gannet-3650803_1280

Réidh le cuairt a thabhairt orainn?

Covid-19 Update

We are now open! The visitor centre will be open on Saturdays and Sundays in May 2021 and we will publish our full summer schedule shortly. Once again, due to COVID restrictions we will be offering grounds only tickets in May, followed by self-guided tours of grounds and indoor spaces from June. Accommodation will be open again from the beginning of June. For queries, contact info@fanadlighthouse.com

Scroll to Top