Scéal Teach Solais Fanad

Faigh amach faoinár bhfiontar sóisialta Teach Solais Fhánada, agus cén fáth arbh é raic HMS Saldanha an spreagadh le Teach Solais Fhánada a thógáil.

Grianghraf le caoinchead de Brian Cannon. Thóg a sheanmháthair Mary Agnes Cannon as Baile Mhichíl an grianghraf seo timpeall na 1950idí.

FIONTAR SÓISIALTA

Fréamhaithe sa Chomhphobal

‘Arna spreagadh ag ár dtírdhreach, ár dteanga agus ár n-oidhreacht cuirimid Fanad chun cinn ar fud an domhain chun leas Fanad go háitiúil’.

Osclaíodh Teach Solais Fhánad don phobal mar ní is díol spéise do chuairteoirí le lóistín i dtrí theachíní coimeádaithe solais atá athchóirithe go hálainn in 2016. Is fiontar sóisialta neamhbhrabúis é atá á reáchtáil ag coiste deonach áitiúil Forbairt Fhánada Cuideachta. Agus é fréamhaithe sa phobal, is é an áit is díol spéise do chuairteoirí ar leithinis Fhánad, ceantar sár-áilleachta nádúrtha a bhfuil go leor le tairiscint ag an gcuairteoir.

Tá Ceann Fhánad ar cheann de thrí Phointe Aimsithe Sínithe ar Slí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall.

Is teach solais ag obair é Teach Solais Fhánad ó 1817 i leith.

fanad lighthouse

Ceann de na tithe solais is áille ar domhan

Is teach solais íocónach oibre é Teach Solais Fhánad ag béal Loch Súilí. Tá sé vótáilte ar cheann de na tithe solais is áille ar domhan agus is furasta a fheiceáil cén fáth. Gabhann grianghrafadóirí íomhánna iontacha atmaisféaracha go rialta den struchtúr allabhrach seo agus den chósta fiáin mórthimpeall.

Cuirimid turais lántreoraithe ar fáil inar féidir leat gach eolas faoin teach solais a chloisteáil agus an túr a dhreapadh i gcuideachta treoraí áitiúil. Fáiltímid freisin roimh thurais ghrúpa ar feadh na bliana ach coinne a dhéanamh.

WRECKING OF

HMS Saldanha

Ba é scrios HMS Saldanha an spreagadh chun Teach Solais Fhánad a thógáil. Oíche an 4 Nollaig 1811, bhuail an Saldanha – frigéad de chuid an Chabhlaigh Ríoga – carraigeacha in aice le Ceann Fánad le linn stoirme foréigneach agus chuaigh sé ar talamh ag Cuan Bhaile Mhic Stoic.

Bhí an long, chomh maith leis an sloop HMS Talbot, ag seoladh ó Bhun Cranncha chun imshuí cabhlaigh a chur i bhfeidhm in aghaidh na Fraince san Atlantach Thuaidh nuair a tharla tragóid. De réir mar a d’ardaigh an stoirm, bheartaigh an dá long dul ar ais chun foscadh a lorg i Loch Súilí, ach bhuail na Saldanha carraigeacha ag Carraig Dhónaill. Bhris cuid de na gunnaí scaoilte, rud a rinne milleán. Cailleadh breis agus 250 anam, an Captaen óg William Pakenham ina measc. Ba é an t-aon duine a tháinig slán ná parrot na loinge, a lámhachadh síos cúpla seachtain ina dhiaidh sin.

Fanad’s Tribute To HMS Saldanha

Foirgneamh Teach Solais Fhánad

Ba é George Halpin, duine de na hinnealtóirí sibhialta is suntasaí sa ré, a dhear an teach solais. Lasadh an solas den chéad uair ar Lá Fhéile Pádraig 1817, ag baint úsáide as lampaí speirme ola wick agus frithchaiteoirí parabolacha, ag taispeáint dearg don Atlantach agus bán go Loch Súilí.

Go luath i ndiaidh don Saldanha a bheith scriosta scríobh an Captaen Hill den Chabhlach Ríoga i nDoire chuig ball de Bhord an Bhallasta ag moladh gur cheart teach solais a thógáil ag Pointe Fannet, mar a thugtaí ar Cheann Fánad an uair sin. Ní bheadh ​​an Saldanha scriosta, a dúirt sé, dá mbeadh teach solais ag an mbealach isteach go Loch Súilí. Tugadh cead agus tosaíodh ar an obair in 1815 le buiséad de £2,000.

fanad lighthouse silhouette

Dearadh Nua

Faoi na 1870idí, bhí imscrúduithe á ndéanamh ar conas a d’fhéadfaí an solas ag Fanad a fheabhsú. Ba ghá go mbeadh an túr níos airde le go mbeadh sé níos feiceálaí ón taobh Atlantach. Agus mar sin, tógadh túr nua níos airde, agus thosaigh sé ag oibriú ar 1 Meán Fómhair 1886.

Plans of Fanad Lighthouse

An raibh a fhios agat?

Tá an túr 22 méadar ar airde ón bhfondúireacht go dtí barr an túir (gan an lóchrainn san áireamh). Tá an solas 39 méadar os cionn leibhéal na farraige agus tá 76 céim sa túr – 59 céim eibhir bíseach agus 17 gcéim dréimire.

Ar fhoireann an Tí Solais bhí Príomh-Choimeádaí agus Coimeádaí Cúnta a chónaigh sa teach solais lena dteaghlaigh. Cuireadh leis an bhfoireann sa gheimhreadh ag an tríú coimeádaí solais, ar a dtugtar Supernumerary, a d’úsáid cóiríocht shealadach ar chúl an tí solais.

Tá Fánad ar cheann de 11 teach solais i gContae Dhún na nGall (is iad na cinn eile Pointe San Eoin, Rotten Island, Reachlainn Uí Bhirne, Oileán Árainn Mhór, Carraig an Bhallaigh, Oileán Thoraí, Bun Cranncha, Strobhaigh, Dún Rí agus Inis Trá Thall – an teach solais is faide ó thuaidh in Éirinn) .

Tháinig Teach Solais Fhánad slán ó bhuail tintreach oíche 20/21 Nollaig 1916.

D’fhreastail páistí a bhí ina gcónaí ag an teach solais ar Scoil Bhaile Mhichíl, siúlóid 1.5 míle (suas an cnoc an chuid is mó den bhealach). Toisc gur scoil Ghaeltachta í seo, thabharfadh sé seo deis dóibh taithí a fháil ar an nGaeilge, mura cainteoirí dúchais iad. Cé go mb’fhéidir gur mhór an t-uafás a bhí ann agus iad á n-aistriú ó theach solais go teach solais mar chuid de phost a n-athar, is dócha go ndearna siad cairdeas le leanaí na háite agus b’fhéidir go raibh siad níos éasca mar chuid den phobal ná a dtuismitheoirí.

Rangaítear an solas mar sholas mara seachas solas cuain cé go bhfuil sé mar chomhartha ar an mbealach isteach chuig Loch Súilí atá ina chuan tearmainn nádúrtha.

Faoi 1978 ní raibh ach Príomh-Choimeádaí coinnithe i bhFánaid, agus nuair a d’éirigh sé as i 1983 athrangaíodh an teach solais mar stáisiún Freastalaí agus d’fhan an Príomh-Choimeádaí ar scor mar Fhreastalaí páirtaimseartha.

Fan thar oíche ag Teach Solais Fhánad

Samhlaigh ag faire ar léas an tsolais ag scuabadh trasna an leithinis agus an dorchadas ag titim. Dúisigh suas le fuaim na dtonn agus na n-éan mara. Déan iniúchadh ar thírdhreach álainn, gharbh Fhánad agus Thuaisceart Dhún na nGall i rith an lae.

LEABHAR SAOTHAIRLEABHAIR TURAS

Fan suas chun dáta

Cláraigh anois le haghaidh nuachta agus tairiscintí ócáideacha

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.