Inbhuanaitheacht

Inspired by our landscape, language and heritage we promote Fanad globally to benefit Fanad locally.

Inbhuanaitheacht

Tá inbhuanaitheacht i dTeach Solais Fhánad mar bhonn agus mar thaca ag gach rud a dhéanaimid. Mar fhiontar sóisialta ba mhaith linn a fhorbairt mar shócmhainn don phobal áitiúil, go cultúrtha agus go heacnamaíoch, trí fhostaíocht a sholáthar i gceantar iargúlta, tuaithe, agus trí eispéireas cuairteoirí a thógáil ar féidir lenár bpobal a bheith bródúil as. Ba mhaith linn a chinntiú go mbainfidh cuairteoirí taitneamh as a gcuid ama anseo, agus ag an am céanna cosaint a thabhairt do na rudaí a dhéanann speisialta é – an timpeallacht iontach cósta seo, an fiadhúlra a chónaíonn ann, agus an foirgneamh uathúil oidhreachta seo.

Is samplaí iad na bealaí ina n-oibrímid i dtreo na hinbhuanaitheachta:

 • Is ball sinn de Taisteal Inbhuanaithe Éireann
 • Is ball sinn de Leave No Trace
 • Is ball muid den Phlean Uile-Éireann um Phailniú
 • Is cleamhnaithe de Chóstaí Glana muid
 • Tá oiliúint éicthurasóireachta creidiúnaithe againn le clár Oidhreachta an Atlantaigh Fhiáin
 • Tá polasaí Gan Plaistigh againn – gan aon phlaistigh aonúsáide sa siopa, sa chaifé, nó in aon áit eile ar an láthair – buidéil ghloine agus cupáin in-múirín nó in-athúsáidte sa chaifé.
 • Earraí agus seirbhísí a fhoinsiú go háitiúil oiread agus is féidir
 • Ag forbairt mar mhol pobail, mar shócmhainn do mhuintir na háite agus do ghrúpaí pobail
 • Labhairt, cothú agus tacaíocht na Gaeilge – is sinne na seirbhísí teanga ainmnithe do Ghaeltacht Fhánaid
 • Deiseanna a chruthú d’ealaíontóirí, do cheardaithe, do dhearthóirí agus do ghrianghrafadóirí áitiúla, a mbíonn a gcuid oibre ar stoc againn inár siopa ceardaíochta
 • Soláthraithe a roghnú a úsáideann ábhair eiticiúla agus éicea-chairdiúla le pacáistiú inbhuanaithe/bhithdhíghrádaithe
 • Oideachas agus imeachtaí chun béim a leagan ar an tábhacht atá lenár dtimpeallacht mhuirí agus chósta
 • Ranníocaíochtaí a spreagadh le hEolaíocht Saoránach
 • Margaíocht fhreagrach

TREOIR

Beartas Inbhuanaitheachta 2023-2024 as Bearla

“Turasóireacht a chuireann san áireamh go hiomlán a tionchair eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ​​faoi láthair agus sa todhchaí, ag tabhairt aghaidh ar riachtanais na gcuairteoirí, an tionscail, an chomhshaoil ​​agus na bpobal aíochta”. – UNWTO

ÍOSLÓDÁIL ANOIS

Fan suas chun dáta

Cláraigh anois le haghaidh nuachta agus tairiscintí ócáideacha

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.